Statystyki 2017

IV kwartał 2017

Liczba klientów firm zrzeszonych w PZF po 4 kwartałach (2015 – 2017; w tys.)

Obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów po 4 kwartałach w latach 2013 – 2017 (w mld zł)

Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF po 4 kwartałach 2017 r. w ujęciu sektorowym (%)

Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF po 4 kwartałach 2017 r.

L.p. Forma usługi 4 kwartał 2017 r. [mln PLN] 4 kwartał 2016 r. [mln PLN] zmiana [%]
1 Faktoring pełny (krajowy) 81.857 64.859 26,21
2 Faktoring niepełny (krajowy) 64.431 60.383 6,7
3 Faktoring pełny (eksportowy) 22.339 18.828 18,65
4 Faktoring niepełny (eksportowy) 13.694 12.810 6,9
5 Faktoring importowy 2.092 1.633 28,11

Wartość obrotów firm zrzeszonych w PZF po 4 kwartałach 2017 r.

III kwartał 2017

Liczba klientów firm zrzeszonych w PZF po 3 kwartałach (2015 – 2017; w tys.)

Obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów po 3 kwartałach
w latach 2012 – 2017 (w mld zł)

Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF po 3 kwartałach 2017 r
w ujęciu sektorowym (w mld zł)

Wartość obrotów firm zrzeszonych w PZF po 3 kwartałach 2017 r.

Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF po 3 kwartałach 2017 r.

L.p. Forma usługi 3 kwartały 2017 r. [mln PLN] 3 kwartały 2016 r. [mln PLN] zmiana [%]
1 Faktoring pełny (krajowy) 61.339,00 47.541,00 29
2 Faktoring niepełny (krajowy) 42.958,00 41.278,00 4
3 Faktoring pełny (eksportowy) 16.022,00 13.142,00 21
4 Faktoring niepełny (eksportowy) 10.245,00 9.488,00 8
5 Faktoring importowy 1.570,00 1.240,00 26

II kwartał 2017

Liczba klientów firm zrzeszonych w PZF po II kwartałach (2015 – 2017; w tys.)

Obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów po II kwartałach
w latach 2012 – 2017 (w mld zł)

Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF po II kwartałach 2017 r
w ujęciu sektorowym (w mld zł)

Wartość obrotów firm zrzeszonych w PZF po II kwartałach 2017 r.

Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF po II kwartałach 2017 r.

L.p. Forma usługi II kwartał 2017 r. [mln PLN] II kwartał 2016 r. [mln PLN] zmiana [%]
1 Faktoring pełny (krajowy) 37.185,00 30.219,00 23
2 Faktoring niepełny (krajowy) 27.506,00 26.158,00 5
3 Faktoring pełny (eksportowy) 11.312,00 9.558,00 18
4 Faktoring niepełny (eksportowy) 6.139,00 6.744,00 -9
5 Faktoring importowy 878,00 809,00 9

I kwartał 2017

Liczba klientów firm zrzeszonych w PZF po I kwartale (2015 – 2017; w tys.)

Obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów po I kwartale
w latach 2012 – 2017 (w mld zł)

Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF po I kwartale 2017 r
w ujęciu sektorowym (w mld zł)

Wartość obrotów firm zrzeszonych w PZF po I kwartale 2017 r.

Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF po I kwartale 2017 r.

L.p. Forma usługi I kwartał 2017 r. [mln PLN] I kwartały 2016 r. [mln PLN] zmiana [%]
1 Faktoring pełny (krajowy) 37.815,00 30.219,00 25
2 Faktoring niepełny (krajowy) 27.506,00 26.158,00 5
3 Faktoring pełny (eksportowy) 11.312,00 9.558,00 18
4 Faktoring niepełny (eksportowy) 6.139,00 6.744,00 -9
5 Faktoring importowy 809,00 878 8