Statystyki 2017

IV kwartał 2017

Liczba klientów firm zrzeszonych w PZF po 4 kwartałach (2015 – 2017; w tys.)

Obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów po 4 kwartałach w latach 2013 – 2017 (w mld zł)

Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF po 4 kwartałach 2017 r. w ujęciu sektorowym (%)

Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF po 4 kwartałach 2017 r.

[wpdatatable id=14]

Wartość obrotów firm zrzeszonych w PZF po 4 kwartałach 2017 r.

[wpdatatable id=16]

III kwartał 2017

Liczba klientów firm zrzeszonych w PZF po 3 kwartałach (2015 – 2017; w tys.)

Obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów po 3 kwartałach
w latach 2012 – 2017 (w mld zł)

Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF po 3 kwartałach 2017 r
w ujęciu sektorowym (w mld zł)

Wartość obrotów firm zrzeszonych w PZF po 3 kwartałach 2017 r.

[wpdatatable id=10]

Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF po 3 kwartałach 2017 r.

[wpdatatable id=11]

II kwartał 2017

Liczba klientów firm zrzeszonych w PZF po II kwartałach (2015 – 2017; w tys.)

Obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów po II kwartałach
w latach 2012 – 2017 (w mld zł)

Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF po II kwartałach 2017 r
w ujęciu sektorowym (w mld zł)

Wartość obrotów firm zrzeszonych w PZF po II kwartałach 2017 r.

[wpdatatable id=3]

Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF po II kwartałach 2017 r.

[wpdatatable id=4]

I kwartał 2017

Liczba klientów firm zrzeszonych w PZF po I kwartale (2015 – 2017; w tys.)

Obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów po I kwartale
w latach 2012 – 2017 (w mld zł)

Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF po I kwartale 2017 r
w ujęciu sektorowym (w mld zł)

Wartość obrotów firm zrzeszonych w PZF po I kwartale 2017 r.

[wpdatatable id=12]

Struktura obrotów firm zrzeszonych w PZF po I kwartale 2017 r.

[wpdatatable id=13]

Poprzednie lata: