Wolne faktury – bez zakazu cesji

Sie 9, 2018 | Bez kategorii, Informacje prasowe

Polski Związek Faktorów przygotowuje kampanię zmierzającą do wyeliminowania zakazu cesji wierzytelności w polskim prawie. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa realizowana przez PZF. Inauguracja kampanii „Wolne faktury – bez zakazu cesji” będzie miała miejsce podczas IX Międzynarodowego Kongresu Faktoringu 20 września w Warszawie.

 

Celem kampanii jest z jednej strony propagowanie idei aktualizacji polskiego prawa w stronę rozwiązań dopasowanych do współczesnych warunków rynkowych i potrzeb polskich przedsiębiorców, z drugiej – zaproponowanie konkretnych zmian regulacyjnych, sprzyjających konkurencji oraz jej ochronie w naszym systemie gospodarczym.

 

– Jako praktycy codziennie stykamy się problemami, z jakimi borykają się polscy przedsiębiorcy. Wychodzimy naprzeciw ich potrzebom w zakresie finansowania bieżącej działalności. Mamy przy tym świadomość, że niektóre problemy wynikają nie z warunków rynkowych, ale z przestarzałych regulacji prawnych – mówi Sebastian Grabek, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów.

 

W dobie rosnącej konkurencji na płaszczyznach: cenowej, jakościowej i technologicznej w odniesieniu do oferowanych produktów i usług, a ostatnio także zdolności do szybkiego obrotu środkami pieniężnymi, faktorzy czują się w obowiązku, aby wesprzeć polskich przedsiębiorców. Dlatego PZF chce propagować także sprzyjające im rozwiązania prawne.

 

– Rosnący udział polskich firm w światowej wymianie handlowej sprawia, że konkurencja, w której biorą udział rozszerza się o nowe pola. Oprócz płaszczyzn: cenowej, jakościowej i technologicznej w odniesieniu do oferowanych produktów i usług, wkroczyła także na płaszczyznę konkurowania szybkością obrotu środkami pieniężnymi. To oznacza, że rola finansów przedsiębiorstwa wykracza dziś daleko poza obsługę bieżących operacji, stając się filarem rachunkowości zarządczej wspierającej potencjał firmy poprzez zwiększanie jej zdolności w zakresie płynności finansowej – dodaje Sebastian Grabek.

 

Na tym polu przedsiębiorcy muszą zmierzyć się poważną barierą jaką stwarza polskie prawo: stosowaniem przez zamawiających zakazu cesji wierzytelności w umowach. Jest to rozwiązanie, które przed laty stanowiło dla odbiorców zabezpieczenie w relacjach handlowych. Dziś jest jednak rozwiązaniem ograniczającym swobodę konkurencji, a także zwiększającym ryzyko tworzenia się zatorów płatniczych. Dostawcy musza bowiem z jednej strony przyjąć wydłużone terminy płatności, z drugiej – nie mogą wesprzeć się w tym czasie dogodnym finansowaniem.

 

Dlatego Polski Związek Faktorów podjął się realizacji kampanii zmierzającej do wyeliminowania zakazu cesji z polskiego prawa. Nasze środowisko jednomyślnie żywi głębokie przekonanie, że wpłynie to korzystnie na rozwój gospodarczy w Polsce.

 

Więcej na stronie kampanii: WolneFaktury.pl.