Większe obawy o niewypłacalność

Firmy coraz chętniej korzystają z usług faktoringu. Sprzedając swoje należności, sięgają także po usługę gwarantującą otrzymanie zapłaty.   W I kwartale z faktoringu skorzystało niemal 7 tys przedsiębiorstw. Łącznie odsprzedały wystawione przez siebie faktury o...

Dobry początek 2016 roku dla faktorów

22 firmy faktoringowe należące do Polskiego Związku Faktorów osiągnęły na koniec pierwszego kwartału br. obroty o łącznej wartości 35 mld zł. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku jest to wzrost o 15,4%. Wzrost w skali dwucyfrowej odnotowany w kolejnym z...