English Version
AKTUALNOŚCI
W I półroczu 2017 r. polscy przedsiębiorcy powierzyli firmom zrzeszonym w Polskim Związku Faktorów wierzytelności o łącznej wartości 83,6 mld zł - o 13,6 proc. więcej niż przed rokiem. Faktoring zyskuje uznanie polskich przedsiębiorców o czym świadczyutrzymujący się dwucyfrowy wzrost rynku.
KONGRES FAKTORINGU
Branżowe spotkanie ekspertów i fanów faktoringów w ramach międzynarodowego kongresu jest najważniejszym wydarzeniem na rynku faktoringowym w Polsce. Udział w nim biorą uznani eksperci z całego świata.
ZAREJESTRUJ SIĘ
KOMENTARZ EKONOMICZNY
W I kwartale 2017 r. kondycja polskich przedsiębiorstw, wbrew wcześniejszym przewidywaniom NBP dotyczącym koniunktury, nieznacznie się poprawiła. Ożywienie ogólnego klimatu ekonomicznego było związane ze wzrostem sprzedaży, wspieranym przez pozytywne tendencje ...
AKTUALNOŚCI
W I półroczu 2017 r. polscy przedsiębiorcy powierzyli firmom zrzeszonym w Polskim Związku Faktorów wierzytelności o łącznej wartości 83,6 mld zł - o 13,6 proc. więcej niż przed rokiem. Faktoring zyskuje uznanie polskich przedsiębiorców o czym świadczyutrzymujący się dwucyfrowy wzrost rynku.
KONGRES FAKTORINGU
Branżowe spotkanie ekspertów i fanów faktoringów w ramach międzynarodowego kongresu jest najważniejszym wydarzeniem na rynku faktoringowym w Polsce. Udział w nim biorą uznani eksperci z całego świata.
ZAREJESTRUJ SIĘ
Statystyki
wartość obrotów w mln PLN w 2016 r.
struktura obrotów w 2016 r.
PZF
158 157
cały rynek
175 880
faktoring krajowy
79%
faktoring importowy
1%
faktoring eksportowy
20%
STATYSTYKI 2017
wartość obrotów w mln PLN w 2015 r.
struktura obrotów w 2015 r.
PZF
158 157
cały rynek
175 880
faktoring krajowy
79%
faktoring importowy
1%
faktoring eksportowy
20%
Członkowie PZF
Polski Związek Faktorów jest członkiem-założycielem
zamknij okno
Logowanie do panelu członkowskiego
Login:
Hasło:
zamknij okno
Logowanie do newslettera
Login:
Hasło:
zamknij okno
Rejestracja
Imię: Nazwisko:
Miejscowość: E-mail:
Status: Telefon:
Firma: Uczelnia:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm) Polski Związek Faktorów z siedzibą w Warszawie (dalej PZF), informuje, że jest administratorem danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez PZF, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert firm zrzeszonych w PZF. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. Ust. 144 poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących PZF oraz firm należących do Związku.
Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania.